Proběhlé akce

Masopustní průvod – 22.2.2020

Publikováno

V sobotu 22. 2. 2020 se sešli místní občané a jejich kamarádi na již 18. masopustu. Průvod začal tradičně u obecního úřadu a pozvolna procházel obcí. Letos se sešlo na 30 masek a jako každý rok byly velmi zdařilé a nápadité. Na první pohled upoutaly pozornost všech přítomných děti z mateřské školy Křenovy v doprovodu […]

Proběhlé akce

Turistický výlet do Kdyně a okolí – 26.1.2020

Publikováno

Cech horšovskotýnských cyklistek ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Křenovech pořádal v neděli 26. ledna turistický výlet do Kdyně a okolí. Ranní mrazík a náledí sice nabádalo spíše k domácímu lenošení, ale přesto se sešlo 23 nejodolnějších, kteří se odhodlali k přesunu z Křenov do Spáňova. S úsměvem na tváři na autobusové zastávce ve Spáňově čekal kamarád Pavel Fuks, […]

Historie

Historie – vstup žen do sboru

Publikováno

Okrskových cvičení se v posledních letech často zúčastňujeme dvěma družstvy mužů a jejich výsledky bývají dobré. Někdy vedly i k postupu do okresního kola. V roce 1966 jsme se zúčastnili okresního kola v Březí, v roce 1974 v Bukovci, v roce 1980 v Újezdě, v roce 1984 ve Kdyni a poté na hřišti v Luženicích […]

Historie

Historie – otevření hasičské zbrojnice

Publikováno

Stará stříkačka, na kterou nebylo místo ve staré zbrojnici stála 15 let ve stodole. Některé díly si odvezli hasiči z Přívozce a celkově byla ve velmi špatném stavu. V roce 1985 přišla skupina mladých hasičů s návrhem na její opravu. Při slavnostním otevření nové zbrojnice už tam stály stříkačky dvě a obě jako nové. Josef […]

Historie

Historie – velký rozvoj sboru v 70. letech

Publikováno

Od roku 1978 každoročně organizuje sbor ve spolupráci s ostatními složkami NF oslavu MDŽ. V roce 1979 přichází další vlna nových mladých členů. Členská základna se zvyšuje na 61 členů. Poprvé se zúčastňujeme okrskového cvičení 2 družstvy mužů a v dalších letech je to už skoro pravidlem. Tento rok také organizujeme velké námětové cvičení na […]

Historie

Historie – velký rozvoj sboru v 60. letech

Publikováno

Období renesance naší jednotky nastává na výroční členské schůzi v roce 1960. Do čela sboru je zvolen Jiří Marian. Obnovuje se pravidelná schůzková činnost. Členská základna se rozšiřuje o 12 žen a řadu mladých mužů. Dochází k velmi dobré spolupráci s Místním národním výborem, jehož předsedou byl Václav Bláha a tajemníkem Václav Levička, oba členové […]

Historie

Historie – činnost sboru v poválečných letech

Publikováno

V poválečné době je organizovaná činnost zahájena až konáním výroční valné hromady v březnu roku 1946. Na dalším výročním zasedání výboru v roce 1947 dochází při volbách k radikální změně ve složení výboru.  Funkce v SDH Jméno Příjmení velitel Josef Soukup  jednatel Karel   Bozděch  podvelitel  Jan  Levička  četař  Jakub           […]

Historie

Historie – činnost sboru ve 2. světové válce

Publikováno

V březnu roku 1939 dochází k tragické události v dějinách našeho státu k okupaci Československa německou armádou. Činnost všech organizací a spolků je ochromena. V zápisu z valné hromady 4. 2. 1940 píše jednatel: Březnové politické události postihly celý národ včleněním do životního prostoru německé říše. Bylo nutno naši činnost reorganizovat tak, aby v dané […]

Historie

Historie – období velkého rozvoje sboru

Publikováno

Následují léta velké aktivity členů a bohaté činnosti sboru. Členové se zúčastňují prvního požáru v Osvračíně a o rok později v Puclicích. Na žádost firmy Smekal předvádějí stříkačku v Přívozci a Vřeskovicích. Zúčastňují se mnoha cvičení a oslav. V roce 1936 je utvořena při sboru i družina žactva, do které se přihlásilo 25 žáků. Téhož […]

Historie

Historie – výběr hasičské stříkačky

Publikováno

Dne 12. listopadu 1933 se dostavil zástupce a montér firmy Smekal s motorovou stříkačkou. Na ukázku provedl vyčerpání studny v hostinci U Langů a čerpání vody z potoka v Lukavici s vedením vody do příkrého svahu u lesa. V obou případech podávala stříkačka výborný výkon a oproti strojům ostatních firem se jevila jako ta nejlepší. […]