<< Zpět do přehledu

Historie – období velkého rozvoje sboru

Následují léta velké aktivity členů a bohaté činnosti sboru. Členové se zúčastňují prvního požáru v Osvračíně a o rok později v Puclicích. Na žádost firmy Smekal předvádějí stříkačku v Přívozci a Vřeskovicích. Zúčastňují se mnoha cvičení a oslav. V roce 1936 je utvořena při sboru i družina žactva, do které se přihlásilo 25 žáků. Téhož roku se členové zúčastňují 19 cvičení – 2 pořadová, 6 se stříkačkou a 11 se sekyrkami.

Čestnou stráž a pohotovostní službu drží při významné slavnosti odhalení pomníku padlým v první světové válce, která se konala 18. července 1938 v Křenovech. V závěru roku se členové zúčastňují likvidace požáru ve Vránově.

V prosinci roku 1938 přijíždí na kontrolu krajský velitel František Polák. Hlášení je přítomno 18 členů sboru. Krajský velitel přebírá velení a provádí pořadové cvičení i zkoušku z praktických vědomostí o hasičské stříkačce. Vyjádřil pochvalu a spokojenost s vědomostmi i pořadovou přípravou. Také zbrojnici shledal v pořádku. Doporučuje zavedení pamětní knihy a knihy rozkazů. Po srdečném rozloučení odjíždí na kontrolu do Vranova.