<< Zpět do přehledu

Historie – činnost sboru ve 2. světové válce

V březnu roku 1939 dochází k tragické události v dějinách našeho státu k okupaci Československa německou armádou. Činnost všech organizací a spolků je ochromena. V zápisu z valné hromady 4. 2. 1940 píše jednatel:

Březnové politické události postihly celý národ včleněním do životního prostoru německé říše. Bylo nutno naši činnost reorganizovat tak, aby v dané situaci jsme obstáli, neboť nebylo jistoty, bude-li nám možno i nadále naši činnost v duchu národním vyvíjet. Dík všem za rozvahu, kterou jsme prokázali a při přerodu státně politickém zůstali věrni naší idei hasičstva a tím i národa.

Ondřej Fáber

V roce 1940 jsou svolány pouze 3 členské schůze a v roce 1941 není o činnosti žádný zápis. V dalším roce se veškerá práce přenáší do ochotnického divadelního kroužku v Křenovech, který v dubnu roku 1942 sehrál ve prospěch hasičského sboru dvě představení hry „Růženka z hájovny“, za vedení pí. Gabriely Langové. Za necelý měsíc hrají další dvě představení hry „Tam kde je domov náš“ za režie samotného spisovatele p. Kalvody z Klatov. Všechna představení se těšila velkému zájmu a učinkujícím se dostalo vřelého uznání. Představení přinesla do pokladny hasičů 2 480 Kčs. 
Poslední zápis ze schůzí v době okupace je z 24. října 1942.