E-Podatelna

Vážení spoluobčané,

zde můžete vyjádřit Vaše náměty, připomínky a samozřejmě i stížnosti na naši práci. Tato stránka však neslouží k podávání žádostí.

Stačí poklepat na e-mailovou adresu obec@krenovy.cz a odeslat nám email, kterému se budeme na příštím zasedání věnovat.

S výsledkem se můžete seznámit prostřednictvím těchto stránek. Jistě pochopíte, že se budeme věnovat pouze emailům, které budou řádně podepsané a pro kontrolu prosíme i o telefonní číslo. Internet je přece jen prozatím ve velké míře anonymní a chceme předejít pozdějším nedorozuměním.