<< Zpět do přehledu

Historie – výběr hasičské stříkačky

Dne 12. listopadu 1933 se dostavil zástupce a montér firmy Smekal s motorovou stříkačkou. Na ukázku provedl vyčerpání studny v hostinci U Langů a čerpání vody z potoka v Lukavici s vedením vody do příkrého svahu u lesa. V obou případech podávala stříkačka výborný výkon a oproti strojům ostatních firem se jevila jako ta nejlepší. Dále probíhalo shromažďování prostředků na zakoupení stříkačky:

  • sbírka v obci vynesla 1 582Kčs (jména dárců jsou na paměť zapsána v pokladní knize)
  • Pojišťovna sv. Florián z Chebu – 200Kčs
  • Hasičská vzájemná pojišťovna v Praze – 100Kčs
  • Zemská komise z věcného fondu hasičského – 5 000Kčs

Dne 15. května 1934, tedy rok po ustavení sboru, byla sepsána kupní smlouva se zástupcem firmy Smekal na zakoupení stříkačky včetně příslušenství a výzbroje pro 21 členů za 33 000Kčs. Stroj byl v té době vystaven na hospodářské výstavě a členové byli pozváni na výstavu na účet firmy. Slavnost k předání motorové stříkačky se konala 15. července 1934. Na všech příjezdových cestách byly postaveny brány a postupně přijíždějící sbory byly vítány hudbou a doprovázeny do hostijnce. V 10.00 hodin vyšel z puclické silnice průvod, který směřoval k požární zbrojnici, kde pronesl slavnostní projev krajský náčelník Tittelbach. Po slavnostní části následoval úspěšný zásah místního sboru proti ohni, který byl založen na dvoře u Herianů.

Odpoledne vyšel opět průvod do zahrady u Chalupníků, kde se konal koncert dechové hudby, který byl však hned v úvodu přerušen prudkým deštěm a účastníci se museli uchýlit do sálu v hostinci U Langů. Večer se konala taneční zábava. Slavnosti se zúčastnilo 147 činných hasičů ze 17 sborů. Byly to sbory z Vránova, Puclic, Semošic, Močerad, Přívozce, Staňkova – vsi, Staňkova – městyse, Hlohové, Čermné, Kvíčovic, Všekar, Osvračína, Hlohovčic, Dolní Kamenice a Mimova.

Čerpadlo SDH Křenovy
Čerpadlo SDH Křenovy