<< Zpět do přehledu

Historie – činnost sboru v poválečných letech

V poválečné době je organizovaná činnost zahájena až konáním výroční valné hromady v březnu roku 1946. Na dalším výročním zasedání výboru v roce 1947 dochází při volbách k radikální změně ve složení výboru. 

Funkce v SDHJménoPříjmení
velitelJosefSoukup 
jednatelKarel  Bozděch 
podvelitel Jan Levička 
četař Jakub            Berklaun       
vzdělavatel  Václav Levička 
pokladník Josef Herian 
samaritní náčelník          JiříFáber 
zbrojař Jaroslav      Bozděch 
členové výboru Jakub Marian 
členové výboru Václav Marian 
členové výboru Antonín  Bufka 
členové výboru Štěpán  Dlouhý

Výbor se v toto době zajímá o koupi hasičského auta z akce Unra. Dotáhnout do konce tuto záležitost se však nepodařilo. Do sboru přichází nová vlna mladých členů:

  • Václav Vostracký ml., Jan Pittr ml.,  Jan Levička, Václav Fictum, Václav Levička, Emanuel Lilla, Jaroslav Wuchterle ml. a Václav Šlegl.

Dne 24. dubna 1947 bylo při výborové schůzi rozhodnuto, aby z hotovosti 10 642 Kčs, získaných při zatahování veselek, ze zábav a divadla byl zaplacen zbývající dluh na motorové stříkačce. Tak se stalo, že za 14 let po zakoupení stříkačky byla zaplacena dlužná částka přes 10 000 Kčs. 
Po roce 1948 dochází opět ke stagnaci v činnosti sboru. K přestavbě dosavadních Sborů dobrovolných hasičů dochází v roce 1951 a nová organizace nese název Československý svaz požární ochrany. Na výročním jednání v březnu 1954 konstatuje předseda : „Místní jednota byla pohotová, jednalo-li se o zákrok proti požáru a těch se zúčastnila v roce 1953 3x. Schůzová činnost ale nebyla, protože se členové na schůzi nesešli.“

Počátem roku 1955 je zvolen nový předseda Václav Levička. Pod jeho vedení dochází ke zvýšení aktivity sboru a činnost začíná být opět pravidelná.