<< Zpět do přehledu

Masopustní průvod – 22.2.2020

V sobotu 22. 2. 2020 se sešli místní občané a jejich kamarádi na již 18. masopustu. Průvod začal tradičně u obecního úřadu a pozvolna procházel obcí. Letos se sešlo na 30 masek a jako každý rok byly velmi zdařilé a nápadité. Na první pohled upoutaly pozornost všech přítomných děti z mateřské školy Křenovy v doprovodu paní učitelky. Ta dohlížela i na bezpečnost při přecházení silnice I. třídy. Obecní náves navštívili turisté z dalekého Thajska v tradičních pestrobarevných oblecích. K vidění byly i balíky bez adresy doručení a babka a dědek s nůší přece nesmí na masopustu chybět. O slaměného Bakuse soustavně pečovala nerozlučná dvojice Křemílek a Vochomůrka. O hudební doprovod se pak postarali kytarista a pilot v jedné osobě Roman a harmonikář Pepa. Muzikanti usměrňovali rychlost průvodu.V každém domě pak bylo připraveno pohoštění.

Po zhruba 3-hodinovém putování obcí průvod dorazil s vozíkem plným proviantu zpátky do klubovny. Zde proběhlo odmaskování a zábava pokračovala. Hrálo se, zpívalo, tancovalo, jedlo a pilo a všem bylo dobře.

Fotografie v příloze připravil Pepík Váchal.