<< Zpět do přehledu

Žací traktor Kubota G26 HD

Od května letošního roku jsme do naší obce obstarali nového pomocníka na sekání a úklid trávy. Jedná se o žací traktor Kubora G26 HD. Byl vybrán na základě nejlepší nabídky při požadavcích, které jsme na žací traktor měli. Dokáže nejen kvalitně vysekat trávník v šíři žacího zařízení 1,2 metru, ale také disponuje zásobníkem posekané trávy se zvedacím zařízením. To umožňuje trávu nejen posekat, ale také jednoduše shromáždit do kontejneru na bioodpad. Financování bylo provedeno prostřednictvím zákaznického úvěru. Cena traktoru je 520 300 Kč. Jednorázově bylo uhrazeno 100 000 Kč a zbytek bude bez navýšení uhrazen v měsíčních splátkách. Ve středu 21. dubna proběhlo na Obecním úřadě v Křenovech zaškolení obsluhy a poté také zkušební jízda na místním hřišti.