<< Zpět do přehledu

Výroční valná hromada – 5.1.2019

V sobotu 5. ledna se sešli hasiči a hasičky na 85. výroční valné hromadě. Zúčastnilo se 37 členů. Během schůze vystoupil se svou zprávou o činnosti sboru za rok 2018 starosta Martin Hösl. Přítomní vyslechli ještě zprávu o hospodaření a o proběhlé rybářské sezóně přednesené Jardou Wuchterlem a Vaškem Vostrackým. Plán práce na rok 2019 sestavil a přečetl velitel družstva Jiří Kopecký. Byla předávána ocenění za 10 let a 20 let členství ve sboru a čestná uznání, vyznamenání za příkladnou práci a vyznamenání za zásluhy.

V diskuzi pak vystoupila starostka obce Křenovy Lenka Volkmannová, který vyjádřila maximální podporu sboru při jakékoliv jeho činnosti a poděkovala za úzkou spolupráci a nezbytnou podporu při veškerém dění v obci. Na výroční valné hromadě nechybělo i několik zajímavých hostů, zejména pak pan Jan Mařík, křenovský rodák a moderátor hasičských soutěží a dále pak člen výkonného výboru OSH Domažlice pan Chloupek. Oba vyjádřili pochvalu a zároveň obdiv místním hasičům, zejména pak nad rozmanitostí vykonané práce. Místní hasiči se svými aktivitami snaží pokrýt nejen hasičský sport, ale i jiné pohybové aktivity a záležitosti kultury. Zaměřují se např. i na charitativní činnost stálou podporou rodinné buňky v Horšovském Týně.

Na schůzi vládla opravdu velmi přátelská atmosféra, o bezproblémovou obsluhu se postarala Soňa Höslová. Maruška Bufková a Maruška Váchalová připravily výborný guláš z divočáka. Nechyběla ani pečená žebra na zelenině. Při pohledu na prázdné pekáče mohla být děvčata spokojena. Všem moc chutnalo a lépe se to vyjádřit nedalo. Nechyběly ani dobré nápoje a tak se ani nikdo nedivil, že se diskuze protáhla do časných ranních hodin.