<< Zpět do přehledu

Výroční valná hromada – 18.1.2020

V sobotu 18. ledna se sešli hasiči a hasičky na 86. výroční valné hromadě. Zúčastnilo se 37 členů. Během schůze vystoupil se svou zprávou o činnosti sboru za rok 2019 starosta Martin Hösl. Přítomní vyslechli ještě zprávu o hospodaření a o proběhlé rybářské sezóně přednesené Jardou Wuchterlem a Vaškem Vostrackým. Následovala volba nového výboru, která probíhá pravidelně jednou za pět let. Výbor je ve staronovém složení až na jednu vyjímku. Novým jednatelem se stal Jiří Pavlis. Byla předávána ocenění za 10, za 40 a za 50 let členství ve sboru, čestná uznání SDH a OSH a vyznamenání za příkladnou práci. Dárkovým košem byl za svoji činnost oceněn odstupující jednatel Václav Marian.

V diskuzi pak vystoupila starostka obce Křenovy Lenka Volkmannová, který vyjádřila maximální podporu sboru při jakékoliv jeho činnosti a poděkovala za úzkou spolupráci a nezbytnou podporu při veškerém dění v obci. Na výroční valné hromadě nechybělo i několik zajímavých hostů, zejména pak pan Jan Mařík, křenovský rodák a moderátor hasičských soutěží a dále pak člen výkonného výboru OSH Domažlice pan Chloupek. Oba vyjádřili pochvalu a zároveň obdiv místním hasičům, zejména pak nad rozmanitostí vykonané práce. Místní hasiči se svými aktivitami snaží pokrýt nejen hasičský sport, ale i jiné pohybové aktivity a záležitosti kultury.

Na schůzi vládla opravdu velmi přátelská atmosféra, o bezproblémovou obsluhu se postarali mladí hasiči. Maruška Bufková a Maruška Váchalová připravily výborný guláš z divočáka. Nechyběla ani pečená žebra na zelenině. Při pohledu na prázdné pekáče mohla být děvčata spokojena. Všem moc chutnalo a lépe se to vyjádřit nedalo. Nechyběly ani dobré nápoje a tak se ani nikdo nedivil, že se diskuze protáhla do časných ranních hodin.