<< Zpět do přehledu

Vesnice roku – vyhlášení – 13.8.2022

Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. A jak zmínil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, soutěž Vesnice roku je pro obyvatele obcí vždy dobrou příležitostí zamyslet se nad tím, v čem jsou dobří, v čem by se mohli zlepšit, čím by se mohli pochlubit před ostatními. Ale to úplně nejdůležitější v této soutěži je, že k dosažení úspěchu je důležitý jeden hlavní předpoklad a to, že celá obec táhne za jeden provaz a že každé vítězství je společným dílem.
Krajská hodnotitelská komise zvolila Vesnicí roku pro rok 2022 obec Kařez. Kařez se stal zároveň místem pro vyhlášení dalších ocenění. Do soutěže bylo přihlášeno 14 obcí Plzeňského kraje a obec Křenovy získala vysoké ocenění v podobě Ceny hejtmana Plzeňského kraje, šek na 65 000Kč, příslib dotace 500000 Kč z programu PSOV – PK, stříbrnou pamětní medaili a mnoho dalších propagačních materiálů obce Kařez. Dalším úspěchem pro naši obec bylo ocenění Ing. Jaroslava Wuchterleho, který obdržel Cenu spolku pro obnovu venkova PK za obnovu mlýnského náhonu. Starostka obce si radost z výhry užívala spolu s početnou delegací občanů a dětí z Křenov. Je to velká motivace do další práce, která má jistě smysl.