<< Zpět do přehledu

Pomoc Moravě – 4.7.2021

Obecní úřad v Křenovech ve spolupráci s firmou Mercedes servis Pejsar organizovali charitativní sbírku Pomoc Moravě, zaměřenou na likvidaci následků vesnicím, které byly postiženy tornádem. Pomoc byla zaměřena na materiální zabezpečení místních občanů a řízena krizovým štábem Hodonín, který avizuje momentální priority pro zásobování této oblasti. Obecní úřad ve spolupráci s místními občany, SDH Křenovy a firmami zakoupil lopaty, košťata, kbelíky, rukavice, nářadí, baterky, čelovky, plachty na zastřešení, pracovní náčiní a oděvy. Další velkou materiální pomocí bylo zakoupení dřevěných latí a prken. Celkem se jednalo o finanční příspěvek ve výši cca 30 000 Kč. Firma Mercedes servis Pejsar zajistila dopravu na konkrétní postižená místa. Velmi děkujeme za vaši ochotu a solidaritu s lidmi v nouzi.