<< Zpět do přehledu<< Zpět do přehledu

Křenovská šlapka – 2.9.2023

Silná skupina z řad Křenováků a jejich kamarádů se vydala za relaxací a odpočinkem do Chudenic a Americké zahrady. Letošní 15. ročník cyklovýletu měl totiž cíl v zahradě plné cizokrajných dřevin. K vidění byla např. douglaska tisolistá, dřín květnatý, sekvoje, liliovníky a další zajímavé keře a stromy. V Chudenickém pivovaru byl čas na plánovaný oběd. Nechybělo ani koupání na koupališti ve Strýčkovicích. Přívětiví lidé a občerstvovací stanice na trase nechyběli a tak není divu, že přejezd do Křenov byl doprovázen různými zastávkami. Dobrá nálada cyklisty neopouštěla. Závěrečné vyhodnocení bylo provedeno na pouťových oslavách v Hlohové, kde si odvážnější z řad cyklistů vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Potvrdili moto umístěné na střelnici, že dobrý střelec je miláčkem žen. Fotodokumentaci naleznete v příloze a připravil ji pro vás Karel Waldhans.