<< Zpět do přehledu

Jarní úklid v obci – 6.4.2019

V naší vesnici se zatím udržuje dobrý zvyk, že se lidé sejdou při jarním úklidu a zlepšení vzhledu obce.
V sobotu 6. 4. 2019 se sešlo na 20 brigádníků. Všichni si museli o víkendu trochu přivstat, vždyť začátek brigády byl vyhlášen na osmou hodinu ráno. Společně se pustili do práce.

Pracovalo se v menších skupinkách na několika místech v obci. Byla provedena údržba místní komunikace, posekána hráz rybníka, vyčištěno okolí kapličky sv. Václava a proveden ořez okrasných dřevin. Po celé vsi probíhal úklid chodníků a komunikací. Větší akcí pak bylo provedení odvodnění přístupové cesty za mostem. Jarní úklid proběhl bez náhrady na odměnu, proto bylo připraveno pro brigádníky občerstvení na posilněnou.

Obecní úřad v Křenovech děkuje všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu. Velice se vážíme vašeho času, který jste si vyčlenili pro svoji obec, protože jí chcete mít čistou a krásnou. V neděli pak chodila místní děvčata se smrtí.