<< Zpět do přehledu

Hlášení – Přesun termínu konání zasedání ZO

Oznámení občanům:
Veřejné zasedání ZO, které se mělo konat dnes 31. srpna od 19 hodin se z důvodu nedostatečného počtu přítomných zastupitelů odkládá na středu 7.9.2022 od 19 hodin. To již bude zastupitelstvo usnášeníschopné. Děkuji za pozornost.