<< Zpět do přehledu

Hasičský bál – 13.1.2018

bor dobrovolných hasičů z Křenov pořádal v sobotu 13. ledna hasičský bál v Puclicích. Ani nevlídné počasí neodradilo příznivce křenovských hasičů. Přestože svoz na akci zajištěn nebyl, projevila se naprostá solidarita mezi místními a po vzájemné dohodě se někteří dopravili auty a ti zdatnější přišli pěšky.

Teplota na sále stoupala a tančilo se od první série. Hudební doprovod tentokrát zajišťovala taneční kapela Regent.

O půlnoční překvapení se tentokrát postarali mladí hasiči ze sportovního družstva. Šest statečných v černém s bílými rukavicemi postavilo na nohy celý sál. Děda Mládek Ilegal band se skladbou Hlásná Třebáň je krásná a dobrá práce šesti šikovných párů rukou sklidila nekonečný potlesk a žádosti o přídavek. Žádost byla s radostí vyslyšena a odměněna potleskem.
Nechyběla tradiční zábava – pomerančová dámská volenka a bohatá tombola. Čilá zábava pak pokračovala do brzkých ranních hodin.

Křenovští hasiči děkují všem svým příznivcům, kamarádům, známým a příbuzným za pomoc při přípravě tomboly a za to, že přišli a dobře se pobavili. Dále pak poděkování patří Obecnímu úřadu v Puclicích za dobrou spolupráci při dohodách o pronájmu kulturního zařízení.