<< Zpět do přehledu

Černá skládka – 8.1.2024

Obecní úřad vyzývá občany, aby dodržovali místní vyhlášku o odpadech a v souladu s ní likvidovali vlastní odpady. Zároveň žádáme o spolupráci při prevenci likvidace tzv. černých skládek. Děkujeme za respektování pravidel a péči o zdravé a krásné Křenovy a okolí.