Hlášení obecního rozhlasu

13.11.2019

Publikováno

Informace pro chovatele psů: Ve středu 20. 11. 2019 v 16.00 bude v naší obci provádět doktor Šindelář povinné čipování psů v Křenovech na návsi. Upozorňujeme, že od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Cena za čipování je 480 Kč.

Hlášení obecního rozhlasu

6.11.2019

Publikováno

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v Křenovech před mostem. Připravte si akumulátory, televizory, monitory, plechovky, nádoby od barev, elektrotechnický odpad, rádia, lednice, monočlánky, staré léky, pneumatiky nebo zářivky. Jedná se o nebezpečný odpad, který nepatří do popelnice nebo kontejneru. Využijte bezplatného uložení. Svoz a zneškodnění odpadů hradí váš OÚ. Obecní úřad v Křenovech dále […]

Hlášení obecního rozhlasu

3.7.2019

Publikováno

Oznámení občanům:Obecní úřad v Křenovech oznamuje občanům, že od pondělí 8. července budou ve spodní části obce probíhat opravy místní komunikace. Žádáme proto občany, aby v uvedeném časovém období neparkovali svá vozidla na místní komunikaci nebo v její blízkosti a nebránili tak prováděcí firmě v opravách. Děkujeme za akceptování této výzvy.

Hlášení obecního rozhlasu

19.6.2019

Publikováno

Obecní úřad v Křenovech děkuje členům hasičského sportovního družstva za vzornou reprezentaci obce a zároveň gratuluje k postupu do krajské soutěže, která se bude konat tuto sobotu v Plzni. Proto vyzýváme všechny občany a příznivce sboru, aby přijeli do Plzně naše kluky podpořit. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách a plakátovacích plochách. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně […]

Hlášení obecního rozhlasu

12.6.2019

Publikováno

Obecní úřad v Křenovech děkuje všem občanům za podporu a pomoc při přípravách na soutěž Vesnice roku 2019. Velice si vážíme vašeho času, který jste obci věnovali, protože jí chcete mít lepší a krásnější. Vyhodnocení soutěže proběhne 17. srpna a o výsledcích soutěže budete informováni prostřednictvím webových stránek a vyvěšením na plakátovacích plochách. Ještě jednou […]

Hlášení obecního rozhlasu

5.6.2019

Publikováno

Informace pro občany:V pondělí 10. června naši obec navštíví v rámci soutěže Vesnice roku 2019 desetičlenná porota, která bude hodnotit kromě jiného i vzhled obce. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Pro zdárný průběh prezentace obce by bylo vhodné uklidit všechny veřejné prostory, tzn. náves, hřiště, okolí muzea vah, hasičské zbrojnice, kapličky, požární nádrže, ale také bezprostřední okolí […]

Hlášení obecního rozhlasu

7.5.2019

Publikováno

Informace pro chovatele psů: V úterý 14. 5. 2019 v 17.00 bude v naší obci provádět doktor Šindelář očkování proti vzteklině. Nepodceňujte toto závažné onemocnění přenosné ze zvířat na člověka a nezapomeňte na vakcinaci Vašeho psa proti vzteklině. Cena za očkování je 180 Kč.

Hlášení obecního rozhlasu

26.4.2019

Publikováno

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v Křenovech před mostem. Připravte si akumulátory, televizory, monitory, plechovky, nádoby od barev, elektrotechnický odpad, rádia, lednice, monočlánky, staré léky, pneumatiky nebo zářivky. Jedná se o nebezpečný odpad, který nepatří do popelnice nebo kontejneru. Využijte bezplatného uložení. Svoz a zneškodnění odpadů hradí váš OÚ.

Hlášení obecního rozhlasu

3.4.2019

Publikováno

Oznámení pro občany – hromadný vývoz septiků Obecní úřad v Křenovech oznamuje občanům, že do konce měsíce dubna 2019 mají možnost se přihlásit k hromadnému vývozu septiků. Ten pro vás organizačně zajistí váš obecní úřad. Finanční náklady spojené s vývozem septiků a následnou likvidací odpadů si hradí každý sám. Při vývozu hromadném se dá předpokládat množstevní sleva.Připomínám zákonnou […]

Hlášení obecního rozhlasu

20.2.2019

Publikováno

Oznámení o možnosti samovýroby dřeva v obecním lese: Obecní úřad v Křenovech oznamuje občanům, že pokud mají zájem o samovýrobu dřeva, mohou se přihlásit v kanceláři obecního úřadu.Množství a vytyčení konkrétních dřevin určených pro samovýrobu bude upřesněno na základě informací lesního hospodáře.