<< Zpět do přehledu

5.6.2019

Informace pro občany:
V pondělí 10. června naši obec navštíví v rámci soutěže Vesnice roku 2019 desetičlenná porota, která bude hodnotit kromě jiného i vzhled obce. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Pro zdárný průběh prezentace obce by bylo vhodné uklidit všechny veřejné prostory, tzn. náves, hřiště, okolí muzea vah, hasičské zbrojnice, kapličky, požární nádrže, ale také bezprostřední okolí našich domovů. Obecní úřad v Křenovech děkuje všem, kteří si najdou čas a věnují ho úklidu obce a jejímu zvelebování.