Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na bioodpad. Prosím, do tohoto kontejneru neumisťujte komunální odpad.

mapa není k dispozici

Datum / čas:
17. 10. 2022 - 20. 10. 2022
0:00

Kategorie:


Likvidace komunálního odpadu je v naší obci zajištěna prostřednictvím sběrného dvora ve Staňkově. Věřím, že občané Křenov mají dostatek informací a vědí, že do bioodpadu komunál nepatří a kam ho mohou a mají správně umístit. Okolí kontejnerů je monitorováno fotopastí a připravujeme optimalizaci identifikace pomocí kamerového systému, abychom mohli tyto přestupky dořešit a viníka odhalit.