<< Zpět do přehledu<< Zpět do přehledu

90 let výročí založení SDH Křenovy – 8.5.2023

Sváteční májový den strávili hasiči z Křenov a jejich kamarádi na oslavách k 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Vše začalo průvodem, který začal ve 13 hodin u požární nádrže a postupně procházel obcí. Rychlost průvodu řídil dechový orchestr Ambito, po nich následovali vlajkonoši a uniformovaní hasiči. Celý průvod pak ukončovali civilisté a příznivci místních hasičů. Po položení věnce za doprovodu státní hymny u kaple sv. Václava průvod pokračoval na travnaté hřiště u řeky, kde proběhlo uvítání hostů. Obec Křenovy a spolupráci hasičů s obcí představila starostka obce Lenka Volkmannová, o historii sboru promluvil starosta SDH Martin Hösl. Krátce také vystoupil Jan Herian, člen výkonného výboru OSH Domažlice a starosta okrsku č. 17. Společně pak předali vyznamenání členům sboru. Velitel hasičů František Volkmann pak představil hasičský prapor a uvedl žehnání hasičskému praporu s vysvětlením jednotlivých symbolů. Samotný akt žehnání provedl farář Przemyslaw Ciupak ze staňkovské farnosti. Po ukončení oficiální části začal koncert dechového orchestru Ambito. Koncert mladého hudebního tělesa doslova pohltil všechny přítomné. 56 mladých hudebníků vneslo výbornou atmosféru do slavnostního odpoledne. Vše bylo podpořeno výborným servisem a občerstvením. Prodávaly se také suvenýry a dárkové předměty vztahující se k hasičům a Křenovům. Všichni si to moc užívali a dobře se bavili. Závěrem děkujeme všem, kteří se na akci a přípravách na ní podíleli. Poděkování dále patří všem, kteří přišli a podpořili tak místní sbor, zejména pak členům SDH Vránov.  Fotografie pro vás připravil Karel Waldhans, pro fotogalerii Josefa Váchala klikněte zde.