<< Zpět do přehledu

3.4.2019

Oznámení pro občany – hromadný vývoz septiků

Obecní úřad v Křenovech oznamuje občanům, že do konce měsíce dubna 2019 mají možnost se přihlásit k hromadnému vývozu septiků. Ten pro vás organizačně zajistí váš obecní úřad. Finanční náklady spojené s vývozem septiků a následnou likvidací odpadů si hradí každý sám. Při vývozu hromadném se dá předpokládat množstevní sleva.
Připomínám zákonnou povinnost septiky vyklízet, jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitné výšky, nejméně však jednou ročně. Při vyklízení septiku musí být ponechána asi 0,15 m vyhnilého kalu k naočkování.
V případě vašeho zájmu se hlaste v úředních hodinách na Obecním úřadě v Křenovech (kontaktní údaje: pí. Marie Blahníková, tel.: 727 809 307).