<< Zpět do přehledu

Oddechová a informační zóna za novou autobusovou zastávkou – 21.11.2020

V letošním roce se nám kromě dětského hřiště povedlo dokončit také prostranství za novou autobusovou zastávkou. Bylo vybudováno oplocení z gabionových prvků, osazeny lavičky a stání pro kola. Dominantní dřevěný přístřešek je zbudován na dlážděném podkladu a bude v budoucnu doplněn o tabule s informacemi a zajímavostmi o obci. Nezapomněli jsme ani na zeleň. Byly vysazeny 3 stromy, podél oplocení 50 ks keřů a celý pozemek byl oset travou. Na celou akci nám bylo poskytnuta dotace ve výši cca 540 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. To je zhruba 60% celkově vynaložených nákladů na akci. Doufáme, že nově vzniklé prostory přispějí ke zlepšení vzhledu obce a zkvalitnění života v Křenovech.