Obecní úřad Křenovy
Křenovy 29
345 61 Staňkov
Česká republika

Kalendář

<< leden 2020 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Úřední hodiny

Středa16:30 - 19:00

Rychlý kontakt

Telefon:+420 778 110 948
E-mail:obec@krenovy.cz

Rychlý odkaz
Metodický list při mimořádných událostech a krizových situacích
Územní plán obce - text
Územní plán obce - výkresy
Úplné znění ÚP Křenovy - Změna č.1
ÚP Křenovy - Změna č.1

Termíny svozu odpadu

leden7., 14., 21., 28.

únor4., 11., 18., 25. 

březen    3., 10., 17., 24., 31. 


Detail [»]
-

Jsme členi sdružení:
Svazek Domažlicko

Detail [»]
-

Rozpočet obce Křenovy na rok 2015 - výdaje

Rozpočet obce Křenovy na rok 2015 - výdajová část v tisících Kč 

1031  Pěstební činnost  
1031 5021  Ostatní osobní výdaje 5,00
1031 5139  Nákup materiálu 0,50
1031 5169  Nákup ostatních služeb 10,00
1032  Podpora ostatních produkčních činností   
1032 2021 Ostatní osobní výdaje  0,00
1037  Celospolečenská funkce lesů   
1037 5362  Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  1,50
2212  Silnice   
2212 5137 Projekt - chodníky, silnice 150,00
2212 5171 Opravy a udržování 20,00
2212 6121 Budovy, haly, stavby - silnice 0,00
2121  Provoz veřejné silniční dopravy   
2221  Výdaje na dopravní obslužnost  8,40
2310 Pitná voda  
2310 5151  Studená voda  1,50
2310 5169  Nákup ostatních služeb - provozní a majetková evidence  1,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  
2321 5169 Nákup ostatních služeb - rozbory vod 2,50
3311 Divadelní činnost  
3311 5139 Nákup materiálu 1,00
3311 5169 Nákup ostatních služeb 3,00
3319 Ostatní záležitosti kultury   
3319 5169 Nákup ostatních služeb 20,00
3319 5329  Ostatní záležitosti kultury  3,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 2,00
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   
3399 5169  Nákup ostatních služeb  5,00
3399 5175  Pohoštění  1,50
3399 5194  Věcné dary - SPOZ  2,50
3631  Veřejné osvětlení   
3631 5154  Elektrická energie - veřejné osvětlení  30,00
3631 5171  Opravy a udržování - veřejné osvětlení  10,00
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů   
3721 5169  Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad  10,00
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů   
3722 5169  Nákup ostatních služeb - ukládání odpadů Lazce  125,00
3722 5329  Ostatní neinvestiční transfery - členský příspěvek Lazce 0,15
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu   
3725 5169  Nákup ostatních služeb - tříděný odpad  35,00
3745  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň   
3745 5021  Ostatní osobní výdaje - sekání trávy  35,00
3745 5139  Nákup materiálu  3,00
3745 5156  Pohonné hmoty a maziva  15,00
3745 5169  Nákup ostatních služeb  10,00
3745 5175  Pohoštění  1,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část  
5512 5019 Ostatní platy - refundace 2,50
5512 5021  Ostatní osobní výdaje  2,50
5512 5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup hadic  20,00
5512 5154 Elektrická energie  3,00
5512 5156  Pohonné hmoty a maziva  2,00
6112  Zastupitelstva obcí   
6112 5023  Odměny členů zastupitelstva  230,00
6112 5032  Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění  24,00
6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,00
6112 5173 Cestovné 5,00
6171  Činnost místní správy   
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100,00
6171 5021  Ostatní osobní výdaje  20,00
6171 5031  Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přístpěvek na státní politiku zaměstnanosti  28,00
6171 5032  Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění  13,00
6171 5038  Povinné pojistné na úrazové pojištění  0,80
6171 5136  Knihy a učební pomůcky  1,50
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00
6171 5139  Nákup materiálu  30,00
6171 5151 Studená voda 1,00
6171 5154  Elektrická energie - Obecní úřad  40,00
6171 5155 Pevná paliva 15,00
6171 5161  Služby pošt  1,00
6171 5132  Služby telekomunikací a radiokomunikací - internet 10,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání  15,00
6171 5168 Služby zpracování dat 20,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 40,00
6171 5171 Opravy a udržování 50,00
6171 5172 Programové vybavení 15,00
6171 5175 Pohoštění 5,00
6171 5176 Účastnické poplatky 0,00
6171 6121 Budovy, haly a stavby 20,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  
6310 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 5,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované  
6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované 1,00
6402 Finanční vypořádání minulých let  
6402 5366  Výdaje finančního vypořádání minulých let 20,00
Výdaje celkem:           1274,85